Velkommen til Roum - Land og Bys hjemmeside

Her kan du finde information om stort og småt i Roum og omegn.

 
Mange informationer kan også findes på Facebook-gruppe-siden
Roum - en by med leg og liv, hvor byens borgere flittigt slår nyttige opslag, billeder mm. op.
Ønsk medlemsskab af gruppen og du vil blive tilknyttet   


 

Roum Land og By er dit lokale talerør
Foreningen Roum Land og By er en aktiv og engageret medspiller i den lokale udvikling og ønsker at give mulighed for at alle, der ønsker at bidrage til at samle og få mest muligt ud af lokalområdets ressourcer, kan blive inddraget. Viborg Kommune kan anvende Foreningen Roum Land og By som høringspart i relevante sager, der direkte og konkret vedrører lokalområdet.
Har du som borger, forening, virksomhed eller lokal institution ideer eller forslag til lokal udvikling, så kontakt endelig bestyrelsen.

Nyt gulv, nye rør, nye paneler og isolering i Roum Forsamlingshus

Tusind, tusind tak til alle der har bidraget med planlægning, hjælpende hænder, timer, økonomisk støtte og hjemmebag til det store arbejde, der er lavet i forsamlingshuset denne vinter.
Det er imponerende!

Årets Generalforsamling udskydes foreløbigt indtil vi ved hvornår vi må samles. Det årlige medlemskontingent kan overføres til
konto 7396 2810126747
(
hustandsmedlemsskab 500kr , singlemedlemsskab 250kr)


Tak for jer :)

 

 

ARRANGEMENTER I 2021

 

Generalforsamling Roum Land og By d. 18. Januar 2021 kl. 19.00 UDSKYDES 

Dilettant i Roum Forsamlingshus 12. og 13. marts 2021 - UDSKYDES

 

Arbejdsdag og affaldsindsamling i Roum 18. april 2021


Skt. Hans på legepladsen i Roum onsdag d. 23. juni kl. 17.30 (bål ca. kl. 19.30)


Sommerfest på Legepladsen lørdag d. 14. august 2021


Mostedag i Frugtlunden søndag 10. oktober 2021


Høstfest i Forsamlingshuset lørdag den 13. november 2021

 

Julelys tændes november/december 2021 kl 16 (mødested på torvet ved kirken 15.50)


ARRANGEMENTER I 2022

Generalforsamling i Roum Forsamlingshus januar 2022

Fastelavn i Roum Forsamlingshus lørdag den 26. februar 2022 kl 14.30

 

Beskæring i frugtlunden februar/marts 2022
I forbindelse med arrangementer i forsamlingshuset kan der anvendes MOBILEPAY nr:71692 (5 CIFRE)

  
 

Bliv Medlem og støt dit lokalsamfund!

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bliv medlem af vores forening "Roum land og by" for 500 kr. for et husstandsmedlemsskab og 250 kr. for et single-medlemsskab. Hermed støtter du op om det lokale liv og netværk og som medlem får du rabat på leje af forsamlingshuset. Endvidere kan medlemmer gratis låne flagallé, grill og trailer
(kontakt Jytte og lav en aftale). Konto 7396 2810126747
Klik her for at få dit eget GoMINIsite