Indkaldelse til generalforsamling

 
Den 24. januar 2024 kl. 19.00 i Roum forsamlingshus
 
Dagsorden
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Udvalgenes beretninger
 5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 6. Indkomne forslag
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Valg af bestyrelse
 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 11. Eventuelt (herunder kan intet vedtages) herunder rekruttering til udvalg
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftelig i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
 
På valg er:     Bestyrelsen:   Vibe Winkles (genopstiller ikke)
Nina Wang Andersen (genopstiller)
Peter Nielsen (genopstiller)
 
Suppleanter: Jens Erik Jensen
Jens Erik Kristensen
 
                      Revisorer og revisorsuppleant:                  
                                            Lea Heimbürger
                                            Louise Neumann
                                            Henriette Kristensen (suppleant)
 
Spisning: Foreningen er forud for generalforsamlingen vært ved smørrebrød til dem, som melder sig til. Spisningen starter kl. 18.00. Tilmelding til Randi på tlf. 61 24 51 24 senest den 15. januar 2024.
 
Foreningen giver kaffe og kage efter generalforsamlingen. Øl/vand kan købes.
Klik her for at få dit eget GoMINIsite