Indkaldelse til generalforsamling

 
Den 27. januar 2022 kl. 19.00 i Roum forsamlingshus
 
Dagsorden
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Udvalgenes beretninger
 5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 6. Indkomne forslag
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Valg af bestyrelse
 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 11. Eventuelt (herunder kan intet vedtages) herunder rekruttering til udvalg
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftelig i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
 
På valg er:                          
                      Bestyrelsen:  Vibe Winckles (genopstiller)
Nina Wang Andersen (genopstiller)
 
Suppleanter: Jens Erik Jensen
Jens Erik Kristensen
 
                      Revisorer og revisorsuppleant:                 
                                            Lea Heimbürger
                                            Iben Sørensen
                                            Henriette Kristensen (suppleant)
 
Spisning: Foreningen er forud for generalforsamlingen vært ved smørrebrød til dem som melder sig til. Spisningen starter kl. 18.00. Tilmelding til Randi på tlf. 61 24 51 24 senest den 19. januar 2022.
 
Foreningen giver kaffe og kage efter generalforsamlingen. Øl/vand kan købes.

Roum er for børn

af: Vibe Winckles
 
Roum er et godt sted at bo. Måske særligt når man er barn. Roums voksne har altid været glade for børn og tænker, at børnene skal have mange muligheder for leg ude.
Lige nu er der masser af sne og kulde. Det er det bedste børn ved, når man nu bor så heldigt, at der er bakker. Og dem har vi masser af f.eks. ned ad Broholmvej og indtil venstre. Der må vi alle kælke på Bent Fyllgrafs bakker. De er sjove og har mange sværhedsgrader. Hvis man ikke selv har en kælk, har Roum – Land og By købt 3 låne-kælke, der står klar når det er vinter.
 
Legepladsen er helt klart yndlingsstedet. Børnefamilier roser den, og siger at den er genial. Der er tit besøg udefra af familier, børnehaver og skoleklasser. Legepladsen bliver passet og plejet, og det er skønt at møde andre børn der. Når man bliver en ”ung”, så er det også et hit at tænde bål og ”hænge” lidt ud ved bålpladsen.
 
I sensommeren kan man smutte i frugthaven for at se om der er kirsebær, blommer, pærer eller æbler. Ved siden af er der Korr – byens gadekær, hvor der er fine vanddyr at studere og indimellem ænder med ællinger.
 
Hvis man er til en lille vandretur, måske med en hund eller en ven, så er bækken ned ad Broholmvej også et godt sted at tage hen. Bare sidde på kanten og fundere over tingene, eller smide pinde i vandet og se dem flyde. Dernede kan man være heldig at se vandstær, havørn, glenter, rådyr og meget andet.
 
Og så er arrangementerne slet ikke nævnt – alle dem der er sjove for børn at deltage i – fastelavn, affaldsindsamling, Skt. Hans, sommerfest, æblemosteri og meget andet, der lige dukker op.
 
Roum er et godt sted at vokse op, for vi vil gerne hinanden. De voksne tænker på børnene, når de indretter og arrangerer nyt. Og børnene tænker på de voksne ved at passe på alle vores ting og steder når der leges. Og når der er noget, som skal ”gøres”, så er det dejligt, at vi alle er sammen. Se bare på billedet her hvordan store som små kan lide at moste.
 
 
 

Min barndom i Roum

af: Bodil Dalsgaard
 
I foråret 1971 flyttede jeg og min store familie til Roum (far, mor og 7 børn – senere kom mine 2 yngste søstre til og så var vi 9 børn). Mine forældre havde forpagtet gården på Dalvej 3 og her skulle vi bo og finde en helt ny tilværelse i den lille landsby. Jeg gik dengang i første klasse, og var startet på Assentoftskolen, hvor der dengang nok var ca. 600 elever, så det var lidt af et kulturchok at starte i Roum Skole, hvor der på det tidspunkt var fra 1. til 4. klasse; 2. og 3. klasse gik sammen og 1. klasse mødte først til middag. I skolen mødte jeg Dorthe, Bente, Conny, Eva, Karen-Margrethe, Ivan, Tonny, Ole, Jan, Steen-Henrik, Ove, Hans Olav m.fl. Når vi skulle lære salmevers, skråskrivning, dansk, geografi og kristendom var vi i den bette skole (Roumvej 18) hos frk. Winther. Når lærdommen stod på regning, biologi og orientering gik vi bag om Brugsen til Lis Pedersen i den store skole (Broholmvej 1). Gymnastik foregik med boldspil på sportspladsen (nuværende legeplads) og om vinteren i sneen – for der var sne om vinteren dengang.
I Roum var der på det tidspunkt en brugsforening, et brødudsalg på Lundvej 1, en sadelmager som boede og havde butik med alverdens ting i pandekagehuset. På Roumvej 17 lå smedjen. Der var også 2 fungerende missionshuse. Jeg gik i søndagsskole i Betania hos frk. Winther, hvor jeg stiftede bekendtskab med den lille nikkende negerdreng (det måtte vi godt sige dengang) og vi fik glansbilleder for at komme. Bethesda betrådte jeg først, da det ikke var missionshus mere, men solgt til et bogantikvariat før motorcyklerne indtog huset.
 
I forsamlingshuset kom vi børn, når der blev holdt juletræsfest med fremvisning af dansk film, hvor Svend fra Sparekassen i Møldrup kom medbringende filmfremviser og film, og til fastelavnsfest hvor vi var udklædt i tøj som vi fandt i gemmerne hjemme og måske selv tilføjede nogle detaljer.
 
I Roum skoledistrikt var der mange børn, men også mange gamle folk fra egnens gamle slægter. På det tidspunkt var der 3 grupper blandt de voksne: De indremissionske i Betania, Gammelstierne i Bethesda og den sidste gruppe, som ikke tilhørte de to missionshuse, men kunne finde på at feste i forsamlingshuset. Man kunne godt tale sammen, men en gammel strid om missionshuset Betania tilbage i tiden satte stadig sit præg på byen. De voksne omgik mest folk i deres egen gruppe.
 
Min bedste veninde i Roum var Dorthe. Hun var et år ældre end mig. Hendes familie tilhørte Betania og hun blev nok en lille smule stramt opdraget af sin mor, der var alene med Dorthe og hendes storebror. Vi legede tit med dukker hos Dorthe, hvor jeg nød at være, fordi der var så roligt. Eller vi var hos mig, hvor Dorthe nød, at der i den store familie var mere liv og larm, og så ville hun gerne være med til at passe mine mindste søskende, som stadig var babyer. Vi gik også mange ture sammen. På de varme sommerdage gik vi til bækken på Lundvej, Broholmvej, Naundrupvej eller Hobrovej og her vadede vi i det klare, kolde vand. Andre gange gik vi på besøg hos de ”gamle” rundt om i Roum. Vi havde nogle faste steder, hvor vi altid vidste, at vi var velkomne. Så fik vi nogle gode historier, saft og kage.
 
Indimellem samledes nogle af byens mange børn også på sportspladsen efter skole. Så var der rundbold eller leg i de legeredskaber skolerne dengang rådede over: 2 gyngestativer med 2 gynger, ringe og trapez (så vi hang tit på hovedet), en (balance-)bom og på et tidspunkt et helt nyt klatrestativ. Min far, der fældede træer, fik et kæmpe træ kørt hertil fra Viborg Sygehus. Det blev hele byens klatretræ. Om vinteren var der skøjteløb og glidebaner på Korr. Inden vi måtte betræde isen, blev den mærket efter af en af de voksne, og vi fik ikke lov før den dag, hvor bæreevnen blev godkendt. Når de voksne ikke så det, blev der også cyklet og kørt på knallert på isen, hvilket selvfølgelig også resulterede i et brækket ben.
 
Nytårsaften var en ganske særlig aften, hvor vi løb rundt og lavede nytårsløjer og mødtes i vores færden rundt i byen. En af de meget uskyldige ting var at gnide flamingo mod vinduerne og gemme os, når folkene i huset kikkede efter hvem der var på færde. Når de satte sig i stolen igen, gned vi flamingo igen. Nogle gange løb de efter os med en spand vand eller skosværte til vore hoveder, andre gange blev vi budt indenfor til småkager. Særlig velkommen følte vi os hos Kirkegårds på Hobrovej. Her lod vi os altid byde indenfor. Det var hyggelige folk, der vistnok kom helt fra København, og havde helt andre ting i hjemmet end vi var vant til.
 
I min barndom voksede grundstammen til MC Bethesda også op. De var lidt ældre – dengang meget ældre – end mig og de kørte rundt på deres knallerter. Om aftenen sad de på knallerterne og så seje ud. De havde et tæt kammeratskab, og jeg var altid meget betænkelig ved at skulle gå forbi dem, for de kunne finde på at fyre en meget frisk bemærkning af og derefter grine højlydt. Huha farlige kale. Det var de sejeste piger, der turde sige noget til dem og som også hang med på gadehjørnet.
Dette var små fortællinger som jeg husker det fra min barndom i Roum for knap 50 år siden. Da jeg blev spurgt om jeg ville skrive dette indlæg til Roum Tidende, var min første tanke: Altså så gammel er jeg da heller ikke! Men når barndommen ligger 50 år tilbage, så er man vist ved at blive ”en af de gamle” i Roum. Det er nu heller ikke så dårligt.
 
Kærlig hilsen
Bodil, Roumvej 10.  
 
 

Arrangementsudvalget

af: Janni Thuesen

 

Året der gik
Da 2021 startede med et nedlukket Danmark måtte der tænkes nyt, hvis der skulle være fastelavn i Roum. I stedet for den traditionelle tøndeslagning i Roum Forsamlingshus blev der arrangeret familie-fastelavns-løbs-quiz lørdag den 13. februar 2021 i det smukke vintervejr, hvor de sociale ”familiebobler” kunne gå en 2,3 km rute i Roum, undervejs svare på spørgsmål og finde fastelavnsslik, som den søde Købmand i Bjerregrav havde sponsoreret. De 68 deltagere sendte svar på quiz-spørgsmålene til arrangementsudvalget og sidst på dagen blev der bragt kroner og ekstra godter ud til de dygtige katte-konge og -dronninge familier.
 
Den 23. juni var en skøn sommeraften, hvor der tradition tro var Sankt Hans på legepladsen i Roum. Grillen blev tændt sidst på eftermiddagen, så medbragt mad kunne grilles og nydes i aftensolen inden heksekonkurrence, skumfiduser, Sankt Hans bål og midsommersang. Der var en fin præmie til den flotteste heks.
 
Sommerfesten den 14. august 2021 startede med ”De Fede fra Roum løb 2021”, hvor Nordea Fondens løbspulje havde støttet løbet med løbstrøjer til deltagerne og 10.000kr. til løbsafvikling. Endnu et vellykket og sjovt løb blev arrangeret af ”De Fede fra Roum” med flotte præmier til de deltagende. Stor tak til ”De Fede fra Roum” for det store arbejde. Da sommerfesten blev arrangeret i juni, blev ringridning og hoppepude forslået som aktiviteter, hvilket på dagen var en stor succes. Endvidere blev indførelsen af konkurrencen ”fortæl din bedste Roum historie” et virkelig morsomt indslag, som fulgte de traditionelle snapse-, saft- og kagekonkurrencer.
Forsamlingshusets nye projektor blev taget i brug til Fredagshygge i forsamlingshuset den 29. oktober 2021, hvor børn og de forældre der havde lyst kunne mødes til tegnefilm, popcorn og saft på medbragte madrasser.
 
 
I samarbejde med Roum sogns menighedsråd blev der den 31. oktober arrangeret vandretur i istidslandskabet omkring Roum. Vibe Winckles fortalte spændende fakta om dannelsen af landskabet omkring Roum, og der var stor tilslutning til vandreturen.
 
 
Den traditionelle høstfest i Roum Forsamlingshus blev i 2021 planlagt i november og skiftede derfor navn til Løvfaldsfest. Endelig blev det muligt igen at holde en rigtig forsamlingshusfest med lækker mad, musik, dans og drinks. En dejlig fest for de deltagende. Viborg Kommunes genstartpulje har bevilliget 3.000 kr. i støtte til festen.
 
Året der kommer
I året der kommer er der fastlagt Fastelavn, Sankt Hans, Sommerfest og Høstfest. Fastelavn bliver muligvis i 2022 igen i en lidt alternativ udgave. ”Far i køkkenet gruppen” pønser på en madaften i februar med foredrag af Jan Hammer fra DR’s program ”Rigtige mænd”. Derudover drømmer arrangementsudvalget om flere aftner med film, brætspil eller fællesspisning eventuelt med musik. Hvis man sidder med en god ide til et arrangement i Roum, så støtter udvalget gerne op og hjælper med at få afviklet initiativet.
 
 
Sidder du med en arrangør i maven, så tøv ikke med at tage fat i en fra udvalget, så du kan komme med i gruppen.
 
De festligste hilsner
Marc, JR, Randi og Janni
 

 

Julelysudvalget

af: Diana Kristensen
 
Året der gik
Vi i julelysudvalget fik i 2021 et beløb til rådighed til julebelysning. Tusind tak for det. Vi er i udvalget rigtig glade for julebelysning, og hvis vi fik frie midler, så ville vi nok gå lidt amok.
 
I 2021 har vi brugt vores budget på at lave nogle kugler af hønsenet og sat lysnet omkring. Og der er indkøbt lys til at stå udenfor forsamlingshuset. Kuglerne er opsat på torvet, ved vandværket og udenfor Roumvej 1.
Disse lyskugler og juletræer blev tændt 1. søndag i advent. Der var fremmødt ca. 35 personer på torvet til julelystænding og en kop gløgg/kakao.
 
Året der kommer
Julelysudvalget er allerede i gang med planerne for 2022. De elsker som sagt julebelysning. Den helt store plan er, at vi også skal have lys i gadelygterne. Motivet er fundet, men vi har hørt, at der vil komme ny gadelygter i byen inden for de næste par år, så det projekt venter vi med indtil dette er sket. Og så håber vi, at vores formand i foreningen vil/kan hjælpe med at søge alle de mange penge hjem til dette projekt. Så i 2022 bliver det et helt andet projekt, som vi går i gang med. Det bliver vildt spændende.
 
Har du lyst til at være en del af vores udvalg, så kontakt foreningen eller en fra udvalget.
 
Julelysudvalg bestående af Diana og Brian med familie.
 

 
Meld dig ind – og ta’ naboen med
af: Randi Balleby
 
Der er gang i den lille forening i disse år. Der er masser af arrangementer (trods Covid-19), og der sker en masse til fordel for vores lokalsamfund i form af renovering af forsamlingshuset og i 2022 et nyt madpakkehus på legepladsen. Samtidig sikrer foreningen, at byen altid er indbydende ved at holde fællesarealer mv.
 
Den måde bestyrelsen kan se og mærke opbakning på (ud over fremmøde) er ved, at der er mange medlemmer af foreningen. Det giver energi, at mange gerne vil være med.
 
Kontingentet er med til at sikre den helt nødvendige drift af foreningen i form af forsikring af legepladsen, hjertestarter osv.  Derfor håber vi, at du/I vil gentegne jeres medlemskab i 2022. Hvis man ikke var været medlem af foreningen i de forgangne år, så håber vi, at du/I vil genoverveje beslutningen. Uanset hvorfor man ikke tidligere har været medlem af foreningen, så håber vi, at alle vil give det en ekstra tanke i år. Der er og skal være plads til alle i foreningen.
 
Og, når du/I alligevel har overvejelsen, så gå lige over til naboen og spørg om vedkommende har meldt sig ind. Vi vil gerne have mange flere med.
 

Medlemsfordele

af: Nina Wang Andersen
 
Som medlem af Roum – Land og By får du en række fordele. Du kan blandt andet låne byens trailer, hvis du skal en tur på genbrugspladsen. Skal du holde stor fest, så kan du låne de store grills samt flagalléen. Dertil får du en fordelagtig pris på leje af vores skønne forsamlingshus. Til den årlige sommerfest får du endda rabat på aftenens spisebillet.
 
Så fordelene ved at være medlem af byens forening er mange – samtidig er du med til at støtte op om, at byen har et skønt sted at mødes (vores forsamlingshus), samt at det er muligt for frivillige at blive ved med at arbejde for at holde gang i et aktivt samfund, der kommer os alle til gode.
 
 

Madpakkehuset

af: Kim Mogensen
 
Ved generalforsamlingen i ”Roum land & by” i 2021 kom der en masse forslag til hvad der skulle igangsættes af projekter i den kommende tid. Et af de mange gode forslag blev videreudviklet til et nyt madpakkehus på legepladsen i stedet for det gamle.
 
Thomas og jeg blev spurgt af bestyrelsen, om vi ville lave et udkast til en ansøgning om penge til et hus. Det skulle indeholde et budget, så man kunne søge fra Viborg Kommes pulje ”Udviklingsplaner & andre mindre projekter 2021”.
 
Vi kørte rundt og så et par huse. Målte op. Og fik lavet et budget ud fra det. Det var også indeholdende bord/bænkesæt, en container til opbevaring, samt belægning og indlagt strøm. Prisen lød på 384.000kr, og jeg må sige, at det var med en hvis skepsis, at vi afleverede det videre. Det er mange penge. Heldigvis var bestyrelsen frisk, og sendte det ind. En positiv tilkendegivelse kom retur, og glæden var (og er) stor. Vi fik bevilliget alle de penge vi havde drømt om.
 
Næste step var at holde en brainstorm-aften, hvor alle kunne komme til orde. Det var en god aften med mange gode input og konstruktive ændringsforslag. Der var vi også så heldige at få Anders med på holdet.
 
Der er selvfølgelig en del ting, der skal tages højde for, når man modtager pengene i en pulje fra kommunen. Det skal b.la. være handicapvenligt. Det gælder både vejen ind til huset og bord-/bænkesæt. Derudover skal der søges nedrivningstilladelse af det gamle madpakkehus, byggetilladelse, og der skal laves ny driftsaftale på arealet. Så det er nok at tage fat på. I skrivende stund undersøges der hustyper, da det på brainstorm-aftenen blev ønsket, at det bliver et hus med træbeklædning.
 
Vi skal selv nedtage det gamle hus, fjerne fliserne og bortskaffe det. Derudover skal vi selv lægge belægning i form af fliser. Derfor får vi brug for hænder, og vil løbende melde ud hvornår der er arbejdsdage på projektet. Vi håber, at mange vil være med til at realisere også dette projekt.
 
Mvh Randi, Thomas, Anders og Kim

Grønt udvalg

af: Diana Kristensen

 

Året der gik
Det grønne udvalg skal sørge for pleje og vedligehold af de grønne områder og udenoms arealer. Det er Korr, frugtlunden, forsamlingshuset, legepladsen og torvet.
 
Ud over de sædvanlige opgaver som bekæmpelse af ukrudt og skadedyr, græsslåning, rivning af grus, beskæring af frugttræer osv., har vi i 2021 beskåret træer på torvet. Det trængte de virkelig til. Endvidere har vi langt om længe fået behandlet begge bord-/bænkesæt i frugtlunden.
 
I 2021 havde vi en særlig udfordring med alt for meget vand i Korr, men det skulle nu være løst.
 
Vi har i 2021 i udvalget også udarbejdet et årshjul. Det vil vi fremover arbejde ud fra.
 
Vi har gennem det sidste halve år arbejdet på at få lavet en aftale med kommunen vedr. græsslåning af vores ”fodboldbane”. Vi syntes, at det ofte når at blive lidt for langt mellem kommunens græsslåning. Det syntes vi ikke, at vi kan byde vores bys børn eller besøgende på vores legeplads.

 

Året der kommer
Som noget glædeligt vil kommunen i 2022 gå med til en prøveordning, hvor vi må slå græsset, hvis vi syntes det bliver for langt mellem deres græsslåninger. Det er mega dejligt, men det vil selvfølgelig også kræve havetraktorer og mere tid til at udføre denne opgave, når/hvis det bliver nødvendigt.
Så har du en havetraktor og vil du gerne hjælpe med at holde græsset nede på den store ”fodboldbane”, så vil vi gerne høre fra dig. Vi regner med, at vi kan klare det på vores almindelige græsslåningsaftner, men det vil nok være nødvendigt at kalde ekstra havetraktor kræfter ind.
 
Vores årshjul viser, at der i 2022 er en del malearbejde på legepladsen, samt beskæring af træer langs Broholmsvej og beskæring af roser på torvet mm.
 
Foreningen har fået bevilliget 384.000 kr. til et madpakkehus, som skal bygges i 2022. Det ser vi meget frem til ikke mindst fordi vi i det grønne udvalg skal have en container til opbevaring af alle vores redskaber. Det bliver bare så godt.
 
Sidder der nogle derud, som gerne vil være med til at planlægge vedligeholdelse/nytænkning af vores grønne områder, have indflydelse på udseendet mm., så er der er plads til dig i vores udvalg.
 
Vil man gerne være med på et græsslåningshold, hvor man mødes 2-3 gange på en sæson (april-september) for at slå græs, ordne ukrudt mm. og hyggesnakker bagefter, så endelig tag kontakt til en fra udvalget.
 
Eller har man lyst til indimellem at ordne noget ukrudt, male nogle brædder, er skarp med en motorsav og lignende eller gerne vil bage en kage til græsslåningsaftenerne, så endelig giv udvalget besked.
 
Til sidst skal der lyde en kæmpe stor tak til alle jer, der har hjulpet os med at vedligeholde de grønne områder, redskaber med mere. Det er så dejligt, og uden jer var det ikke muligt. Tusind tusind tak.
 
Rigtig glædelig jul og godt nytår.
Det grønne udvalg Jytte, Diana og Kim.

 

Forsamlingshusudvalget

af: Nina Wang Andersen
 
Året der gik
Sikke et år det har været i forsamlingshus udvalget – der har været travlt med store projekter.
 
Forsamlingshusets medie-pakke er blevet opdateret, så nu er der både projekter og lydanlæg med bluetooth-forbindelse at finde i forsamlingshuset. Det giver endvidere flere anvendelsesmuligheder i form af mødeafholdelse eller andre arrangementer, som kræver visning af eksempelvis billeder eller videoer. Kun fantasien sætter grænser. Det er i øvrigt et budskab, som vi håber, at mange vil være med til at sprede.
 
Taget på forsamlingshuset er blevet skiftet i år, og der er blevet monteret nye tagrender i den forbindelse. Sternbrædderne er også blevet skiftet til en type, der er tæt på at være vedligeholdelsesfrie.
En bænk har fundet vej til pladsen foran indgangen - en venlig donation fra kirken, og et skønt sted at sidde og se solen gå ned over markerne.
 
I december har Søren og ”drengene” fra Mercantec opført den terrasse, som vi i bestyrelsen har glædet os til at tilføre huset. Den er både handicapvenlig med rampen og børnevenlig med gelænder osv. Vi håber på, at den nye terrasse bliver samlingssted for mange hyggelige stunder. Nye bord-bænkesæt er blevet bestilt til terrassen, så den er klar til at tage i brug, når forårssolen kommer. 
 
Der er lagt mange frivillige timer i forsamlingshuset i år for, at vi er kunne komme i mål. Samtidig med at arbejdet med at søge fonde har gjort det muligt, at forsamlingshuset har fået den helt store overhaling i år. Vi er glade for den store opbakning, der har været i forbindelse med de arbejdsdage, der har været gennem året. Tak!


Året der kommer
2022 bliver et år, hvor projekterne i forsamlingshuset bliver af mindre karakter, men de er mindst lige så vigtige. Vi ønsker at arbejde videre med ”projekt rygepavillon”. Denne skal tegnes og visualiseres, ligesom der skal søges midler til den. I begyndelsen af det nye år forventer vi at afholde en arbejdsdag, hvor vi ønsker at opdatere indgangen og gangarealerne med maling, så resten af huset fremstår lige så flot som salen. Der vil blive indkaldt til denne arbejdsdag, og vi håber, at I har lyst til at være med.
 
Toiletterne står også for tur, og der vil blive installeret nye toiletter samt berøringsfrie armaturer, ligesom der vil blive installeret varmt vand på toiletterne.

Vi skal også have monteret filtsko på både borde og stole – det bliver hurtigt til rigtigt mange, men det er med til at passe på vores nye flotte gulve.

Med tak for indsatsen i året der gik og yderligere forventninger til året der kommer
 
Vibe, Thomas, Brian, Kent, Diana, Bodil, Osvald, Jens Erik og Nina.
 

Hjertestarter i Roum - muligt fordi du er medlem

af: Nina Wang Andersen
 
Ved byens forsamlingshus hænger der en hjertestarter. Den er vi glade for. Vi håber ikke, at det bliver nødvendigt at benytte den, men skulle der blive behov for det, så har vi en tæt på – og det vil vi gerne blive ved med at have.
 
Hjertestarten koster et par tusinde kroner om året at vedligeholde og servicere. Derfor er det så utroligt skønt med medlemmer i vores forening, så der er råd til at vi kan blive ved med at have en hjertestarter helt tæt på os alle, især fordi vi bor tættere på naturen end på storbyens jag.
 

Vidste du at……

…. Roum Kirkes tårn er 12 meter højt.
 
…. det eneste tilbageværende stråtækte hus i Roum er opført i 1877.
 
…. der i 2020 var 707 medlemmer af folkekirken i Roum Sogn.[1]
 
…. Roum har 4 vejbump.
 
…. forsamlingshuset er i bygget i 1961.
 
…. der på Lolland fremstilles en spiritus kaldet Ro’um.[2]
 
…. foreningen i perioden 2017 til 2021 har modtaget tilskud til renovering af forsamlingshuset på 602.500 kr.
 
…. der er 35 beboelseshuse i Roum.
 
…. der var 86 indbyggere i Roum pr. 30/11-21. Aldersfordeling 0-5 år: 2. 6-17 år: 18. 18-24 år: 4. 25-39 år: 14. 40-64 år: 37. 65-79 år: 11.[3]

Personer

Bestyrelsen:  
Formand Vibe Winckles
Tlf.: 20199612
formand@roum-landogby.dk
(Fundraising,
Forsamlingshus og Vibland)
 
Næstformand Diana Kristensen
Tlf.: 20341838
(Grønne områder)
 
Sekretær Randi Balleby
Tlf.: 61245124
randismiler@hotmail.com
(Arrangementer)
 
  Nina Wang Andersen
(Forsamlingshus)
 
  Jens Rasmussen (JR)
Tlf.: 61514757
(Udlån af trailer / grill / flag
Arrangementer)
 
  Janni Thuesen
Tlf.: 25300716
janni.sorensen@hotmail.com
(Arrangementer og hjemmeside)
Andre:  
Kasserer Bodil Dalsgaard
Tlf.: 21297540
kasserer@roum-landogby.dk
 
Udlejer forsamlingshus Brian Wang Andersen
Tlf.: 22916762
 
 

Arrangementer i 2022 (planlagte)

 
 
Generalforsamling i Roum Forsamlingshus
Torsdag den 27. januar 2022
 
 
Fastelavn i Roum
Lørdag den 26. februar 2022
 
Beskæring af træer i frugtlunden
Lørdag den 5. marts 2022
 
Affaldsindsamling i og omkring Roum
Søndag 3. april 2022
 
Sankt Hans på legepladsen i Roum
Torsdag d. 23. juni kl 17.30 (bål ca. kl. 19.30)
 
Sommerfest på legepladsen i Roum
Lørdag d. 20. august 2022
 
Mostedag i frugtlunden
Søndag den 9. oktober 2022
 
Høstfest i Roum forsamlingshus
Lørdag den 24. september 2022
 
Julelys tændes på torvet i Roum
Søndag den 27. november 2022 kl 16. (mødetid 15.50)
 
 
 
[1] Kilde: https://sogn.dk/roum/fakta-om-sognet/
[2] Kilde: https://www.ro-um.dk/roum/
[3] https://viborg.dk/om-kommunen/byer-og-landsbyer/roum/
Klik her for at få dit eget GoMINIsite