TekstfeltTekstfelt 
Indhold 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekstfelt 
Indkaldelse til generalforsamling 
 
Den 24. januar 2023 kl. 19.00 i Roum forsamlingshus 
 
Dagsorden 
 1. Valg af dirigent 
 1. Valg af referent 
 1. Formandens beretning 
 1. Udvalgenes beretninger 
 1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 
 1. Indkomne forslag 
 1. Fastsættelse af kontingent 
 1. Valg af bestyrelse 
 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
 1. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 
 1. Eventuelt (herunder kan intet vedtages) herunder rekruttering til udvalg 
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftelig i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. 
 
På valg er: Bestyrelsen: Randi Balleby (genopstiller) 
Janni Thuesen (genopstiller) 
Jens Rasmussen (genopstiller) 
Diana Kristensen (genopstiller) 
 
Suppleanter: Jens Erik Jensen 
Jens Erik Kristensen 
 
Revisorer og revisorsuppleant:  
Lea Heimbürger 
Iben Sørensen 
Henriette Kristensen (suppleant) 
 
Spisning: Foreningen er forud for generalforsamlingen vært ved smørrebrød til dem som melder sig til. Spisningen starter kl. 18.00. Tilmelding til Randi på tlf. 61 24 51 24 senest den 15. januar 2023. 
 
Foreningen giver kaffe og kage efter generalforsamlingen. Øl/vand kan købes. 
Arrangementsudvalget 
af: Janni Thuesen 
 
Året der gik 
I 2022 besluttede arrangementsudvalget at gentage fastelavns-quiz-succesen fra 2021. I stedet for den traditionelle tøndeslagning i Roum Forsamlingshus blev der arrangeret en familie-fastelavns-løbs-quiz lørdag den 26. februar 2022 i det smukke vintervejr, hvor 10 hold af børn og voksne kunne gå en rute i Roum og undervejs svare på spørgsmål.  
TekstfeltSognepræst Dorthe Louise Rosendal stod klar i kirken med de første quizspørgsmål. Efter den friske gåtur var der kaffe til de voksne og fastelavnsslik til børnene, som den søde Købmand i Bjerregrav havde sponsoreret, i MC Bethesdas Klubhus. Efterfølgende blev der sendt gaver og godter ud til de dygtige katte-konge og -dronninge familier, der havde flest korrekte svar.   
 
Den 23. juni var en skøn sommeraften, hvor der tradition tro var Sankt Hans på legepladsen i Roum. Grillen blev tændt sidst på eftermiddagen, så medbragt mad kunne grilles og nydes i aftensolen inden heksekonkurrence, skumfiduser, bål og midsommersang. 
TekstfeltIgen i år var fremmødet stort, og vi var heldige med rigtigt godt vejr, der inviteret til bålhygge og grillmad.   
 
 
TekstfeltTekstfeltSommerfesten 20. august 2022 startede som noget nyt med havetraktortræk. Et spændende og sjovt løb blev afviklet, hvor dygtige havetraktor-trækkere’ slæbte og stejlede til stor underholdning for store som små. Igen i år var ringridning og hoppepude på programmet, hvilket igen var en succes. I løbet af dagen blev de traditionelle snapse-, saft- og kagekonkurrencer afviklet. I 2022 blev Diana og Kent velfortjent kåret som Årets roumborgerne 2022.