Roum – Land og By - generalforsamling 27.1.2022

Antal deltagere inkl. bestyrelsen 18 – en del havde aflyst pga. at de var syge med Corona.
1.Valg af dirigent
- Jens Erik Kristensen
2. Valg af referent
- Iben Sørensen
3. Formandens beretning – herunder udvalgsberetninger
Formand:
- Generalforsamling 2021 blev afholdt i juni
- Udvalgene virker nu som det i sin tid var tænkt , rigtig godt
- Bestyrelsen har så småt startet et samarbejde op med menighedsrådet, vandretur i oktober 2021 og nu forventes der noget sammen til fastelavn
- Der er søgt penge hjem til bl.a. madpakkehus på legepladsen. Det skal bygges iår
- Roum nyt – er kommet i alle postkasser i Roum gl. skoledistrikt, med det håb at flere vil med

4. Udvalgenes beretninger
Arrangementsudvalg
- Fastelavnsløb med poster pga Corona – storsucces
- Skt hans ”som vi plejer” godt vejr
- Sommerfest med ”De fede fra Roum”, Ringridning og hoppepude var nyt og stor succes
- Oktober fredags hygge – filmaften for børn
- Løvfaldsfest(sen høstfest) god fest og godt arbejde af alle, tilskud fra kommunen
Grønne områder
- Tak til alle der kom og hjalp til græsslåning, mostedag, beskæring, pleje af havemøbler.
- Mange blommer i år
- 4 nye bænke kommer til bålstedet
- Chikane ind til legepladsen er flyttet
- Madpakkehus og container forventes lavet og opstillet i 2022
Julelys udvalg
- Budget på 2000 kr er blevet brugt på 9 lys kugler
- Der forventes nye gadelygter i 2023, der ønskes økonomi til at montere julelys i dem. Det er ret dyrt, der håbes på stort budget til det.
Forsamlingshusudvalget
- Flot ny terrasse er færdig, lavet af Mercantec, afventer i brugtagelses tilladelse, møbler skal samles
- Nyt tag og tagrender tak til alle der hjalp
- Anlæg med lærred og projektor i salen kom op i sensommeren
- Arbejdsdage i februar, håber på god deltagelse
- Dutter under stolene har JR og Laila sat på – tak
- Nye toiletter og varmt vand i nye haner har Kent og Diana sat i – TAK
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
- Michaels sidste regnskab efter ca 10 år, Bodil Dalsgård overtager
- Regnskabet godkendt
- Bestyrelsen opfordres til at tænke de stigende gas og elpriser ind i udlejningen -
6. Indkomne forslag
- Ingen
7. Fastsættelse af kontingent
- Bestyrelsen foreslår uændret – det blev vedtaget
- Husstand 500
- Enlig 250
- Ca. 61 medlemmer husstand/enlig
8. Valg af bestyrelse
- Vibe og Nina er på valg begge genopstiller
- Der ønskes en mere i bestyrelsen
- Peter Nielsen opstiller
- Alle 3 vælges ind i bestyrelsen
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
- Jens Erik Jensen og Jens Erik Kristensen
- genvælges
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
- Lea og Iben genopstiller
- Henriette (Suppleant)
- Alle genvælges
11. Eventuelt (herunder kan intet vedtages) herunder rekruttering til udvalg
- Ønske om at kontingent kan betales med mobil pay
- Vi skal huske at tjekke faldlags dybden i sandkassen
- Der blev foreslået at foreningen kan hjælpe dyr og insekter ved at plante blomster og buske ved Dalvej 2
- Forslag: foreningen evt. køber Pandekagehuset til nedrivning
- Besøg af Hammer fra ”Rigtige Mænd” er flyttet til d. 21 maj – foredrag
- Hulmur isolering af køkken afdelingen mm

Ref. Iben Sørensen
Klik her for at få dit eget GoMINIsite