Roum Land og By
 
Nyhedsbrev 2019
 
 
Forårets arrangementer:
 
Fastelavnsfest i forsamlingshuset
3. marts
 
 
Affaldsindsamling
31. marts
 
Dilettant i forsamlingshuset
15. og 16. marts
 
Se mere om vores arrangementer inde i folderen
 
 
 
Foreningens formål:

Vores forening er sat i værk for at bevare det gode fællesskab, bland andet gennem arrangementer alle kan være med i. Vi står for forskønnelse og vedligehold af de offentlige områder i og ved Roum by, herunder bland andet legepladsen, Korr og frugthaven.
Vores forening står også for at formidle kontak-ten mellem borgere i vores lokalsamfund, ca. det gamle Roum skoledistrikt, og de offentlige myndigheder når dette er påkrævet.
Foreningen står for at opretholde og vedligeholde hjertestarteren i byen.
Og sidst men ikke mindst står foreningen også for at opretholde vores skønne forsamlingshus, som et almennyttigt lokalt samlingssted, herunder også udlejning og vedligehold.
 
Nyt fra foreningen
2019 er så småt i gang, og året blev startet med vores første ordinære generalforsamling.
Her sagde vi i bestyrelsen farvel til Nina, og velkommen til Diana.
Der var et pænt fremmøde, og aftenen forløb planmæssigt og med gode input til bestyrelsen, som vi tager i mod med glæde.
Bestyrelsen har konstitueres sig efter generalforsamlingen, og med et ny ansigt i bestyrelsen og Erfaring fra 2018 er udvalgene og udvalgenes opgaver reviderede lidt. Hvordan kan ses på de første sider i denne folder.
Nye vinduer i forsamlingshuset er det også blevet til, og når vi selv skal sige det syntes vi det klæder huset rigtigt godt, og det mærkes også tydelige i specielt salen. Godt arbejde af Vibe der formåede at søge pengene hjem, for opgaven iværksat :-) Snarest bliver køkkenet også fornyet, med ny industri ovn og el-kogeplader.
Til sidst en stor tak til alle der har givet en hånd med eller har støttet op om vores forening og arrangementer.
 
 
 
Hjertestarter
Som medlem af foreningen bidrager I også til at opretholde hjertestarteren der hænger tilgængelig på forsamlingshuset.
Mange tror fejlagtig at det er gratis at have en hjertestarter, men dette er ikke tilfældet.
Det er korrekt at den er gratis i starten, betinget af at der afholdes kurser, men efter en årrække, udløber dette.
Vores hjertestarter i Roum er overgået til betaling og der koster nogle tusinde kroner om året at vedligeholde denne.
Dette betaler foreningen selvfølgelig. Så hvis du ønsker Roum skal beholde sin hjertestarter, så meld dig ind i foreningen.

 
Bestyrelse og udvalg:

Formand:                            Vibe Winckles
Mailliste                               Broholmvej 1, Roum
Vibla                                    Formand@roum-landogby.dk
 
Næstformand:                   Iben B. Sørensen
Vedligehold af                   Naundrupvej 26,
Roumforsamlingshus         Tlf. 28 91 70 64
 
Kasserer:                            Michael Kofoed, Kløvervej 6, Møldrup
Tlf. 24 42 25 69
kasserer@roum-landogby.dk

Hjemmeside,                      Benny Thomsen
Udlejning af                       Broholmvej 8, Roum
Forsamlingshus                  Tlf. 20 57 95 14
Arrangementer                   Forsamlingshuset@roum-landogby.dk
 
Arrangementer:                  Janni Thuesen
Naundrupvej 18, Roum
Tlf. 25 30 07 16
 
Grønne områder:               Jytte Dalsgaard
Roumvej 1, Roum
Tlf. 22 48 35 32
 
Grønne områder                Diana Kristensen
Lundvej 3, Roum
Tlf. 20 34 18 38
 
Udvalgenes arbejdsområder:
Formålet med udvalgene er at have en tovholder på opgaverne. Det er et håb at der er flere der vil melde sig til at give en hånd med, når de enkelte opgaver er mere overskuelige og gennemsigtige. Meningen er at Tovholderen ikke står alene med alle opgaverne i udvalget, men at han/hun blot skal sikre at udvalgets medlemmer får udført opgaverne
 
Grønne områder:
Tovholder for græsslåning og vedligehold af legepladsen, Frugthaven, Torvet, Korr og Forsamlingshusets udeområde.
Affaldsindsamling og Mostedag
Udlån af Flag/Grill/Trailer
 
Arrangement udvalg:
Tovholder på at arrangere Fastelavnsfest, Skt. Hans, Sommerfest på legepladsen, Dilettant fest og høstfest
 
 
Vedligehold af forsamlingshuset
Tovholder på vedligehold og istandsættelse af forsamlingshus og forsamlingshusets udeareal
 
 
Forsamlingshus udlejning
Står for udlejning af forsamlingshuset, opdatering af service og inventar, rengøringsaftale og optælling efter udlejning
 
Udvalgene kan altid bruge en hånd, uanset om man har overskud til meget eller lidt.
Vores håb er at flere kan løfte en lille opgave, I stedet for at en enkelt skal løfte en stor opgave.
Sammen kan vi alt :-)
Hvis der er noget du kunne tænke dig at være med til, så kontakt endelig Udvalgene. Vi har altid brug for en hånd

 
Mail liste og Facebook
Foreningen har en mailliste.
Dette for lettere at kunne give foreningens medlemmer information om vores aktiviteter.
Information udsendes på vores Facebook side ”Roum - land og By” men vi vil gerne ud til de, der ikke er på Facebook eller bare syntes det er rart med en mail.
Maillisten vil kun blive brugt til at fortælle om foreningens aktiviteter.
Såfremt I ønsker at komme på listen, så send jeres mailadresse med navn og adresse til vores mailkonto nedenfor.
Man behøver ikke at være medlem for at komme på maillisten, alle der har lyst til at få information om foreningen kan tilmelde sig.
Skriv til: Formand@roum-landogby.dk
Husk navn og adresse, så vi ved hvem vi skriver til :-)
Er I allerede medlem af foreningen, skal I også sende mail, hvis I ønsker at komme på maillisten, Ellers bruges jeres mailadressen kun til opkrævning af kontingent.
 
Bliv medlem
Ønsker du at blive medlem kan du til en hver tid indmelde dig i foreningen, blot ved at indbetale kontingent, samt sende din mailadresse til kasseren: kasserer@roum-landogby.dk
Kontingent for 2019:
Pris pr. husstand: 500 kr
Pris for enlige: 300 kr.
Indbetales til Foreningens konto Reg. nr. 7396 konto 2810126747, Husk at skrive adressen ved indbetaling
 


 
 
Arrangement kalender 2019
Sæt kryds i kalenderen :-)
 
Fastelavns fest i forsamlingshuset 3. marts

Affaldsindsamling 31. marts

Dilettant i forsamlingshuset 15. og 16. marts

Sct. Hans på legepladsen 23. Juni

Sommerfest på legepladsen 17. august

Høstfest i forsamlingshuset 26. oktober

 
 
Yderligere information om arrangementerne vil komme løbende på vores Facebook side ”Roum land og By” samt på mail-listen
 
Hvem kan blive medlem?

Alle der ønsker kan blive medlem af foreningen, mod betaling af kontingent.
Medlemmer kan gratis låne foreningens Flag Álle, grillerne fra Legepladsen og foreningens trailer, Kontakt blot Jytte og lav en aftale.
Foreningens medlemmer får også 250 kr. i rabat når de lejer forsamlingshuset.
Alle tilflyttere i området er automatisk gratis medlem af foreningen det indeværende år. Ønsker man forsat at være medlem derefter betales blot kontingent ved næste opkrævning.
Opkrævning udsendes på mail i December, så husk at sende jeres mailadresse med navn og adresse til kassereren. Husk også at skrive hvis I vil på vores mail-liste. Ellers bruges mailadressen kun til opkrævning af kontingent

 
Klik her for at få dit eget GoMINIsite