Græsslåning 2024

Vores opgave er, at sørge for græsset, ukrudtet og beplantning holdes ned på:
legepladsen, korr, frugtlunden, forsamlingshuset og torvet
 
Tirsdag og onsdag hold mødes kl.19.00 - ca. 20./20.30
 
Børnehold aftaler nærmere med Lars.
 
Perioden er fra uge 17 til og med uge 35, ferie i uge 29 og 30.
 
Tirsdagsholdet 23.april, 4. juni*, 30. juli, 10. september: Fra udvalget deltager:
Jytte og Ivan, JR & Laila, Christina og Diana (20341838)
* flyttes til torsdag den 6.juni.
 
Onsdagsholdet: 8. maj, 19. juni, 14. august, 25. september:
Thomas, Bodil og Anker, Eva og Flemming, Birthe, Dines og Kim (20993341)
 
”Børneholdet” ca. 24. maj, 5. juli, 30. august, evt. 4 okt.: Lars (60731322)
Nina og Brian, Sandi og Thomas, Sabrina og Peter, Janni og Anders, Christian og Marianne
 
Der er altid plads til flere hænder, så har du lyst til at være med, men ikke lige har fået meldt tilbage, så
give en fra udvalget besked.
 
Husk at medbringe:
Godt humør, kaffe/the mv. som vi plejer at nyder efter opgaverne er løst.
- Ekstra godt er det, hvis nogle også har lidt godt med til kaffe.
 
Bodil Dalsgaard har meldt sig til at bidrag med noget til kaffen en af græsslåningsaftenerne, udvalget vælger
hvilken.
 
Vores ”ekstra hænder hold”, som man kan kontakte, hvis man skulle være forhindret, består af:
Ingen har tilmeldt, men Lars Andersen er evt. klar sidst på sæsonen.
 
Der må tages forbehold for aflysning/ændring p.g.a. dårligt vejr,
eller brug for ekstra indkald fordi græsset gror hurtigt.
 
Vi glæder os rigtig meget til at se jer til nogle hyggelige timer.
 
Det grønne udvalg
Diana, Lars og Kim
Klik her for at få dit eget GoMINIsite